Kontakt

KDO JSEM A JAKOU MÁM PRAXI

Především jsem člověk, který věří, že každý má potenciál na sobě pracovat a žít lepší život. Mám dvacetileté zkušenosti z oblasti výchovy a převýchovy, dvanáctým rokem se pohybuji na poli psychoterapie.

 • V roce 2000 jsem dokončil Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor Vychovatelství (Sociální pedagogika) se zaměřením na etopedii;
 • V roce 2003 Speciální pedagogiku – specifické poruchy učení na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě;
 • V roce 2008 doktorát na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, obor Pedagogika;
 • V roce 2012 Systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové (transformační systemické terapie) v rozsahu 690 hodin (výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Českou psychiatrickou společností ČLS JEP, IPVZ Praha a AKP Praha).
 • Aktivně se dále odborně vzdělávám. Absolvoval jsem např:
 1. akreditovaný vzdělávací program „Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii“
 2. akreditovaný vzdělávací program „Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii II“
 3. akreditovaný vzdělávací program „Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých“
 4. akreditovaný vzdělávací program „Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi“
 5. akreditovaný vzdělávací program „Úvod do neurovědy a satirovského přístupu v Sand Tray terapii“
 6. akreditovaný vzdělávací program „Transformace viny a studu v pískovišti pomocí přístupu Neurověda a satirovská sandtray terapie“
 7. odborný seminář „Porozumění traumatu s pomocí neurobiologie a vztahové vazby s Mgr. Hanou Vojtovou“
 • Od roku 2013 jsem byl členem Institutu Virginie Satirové ČR, do jeho zániku. Aktivně se podílím na přípravě dalších psychoterapeutů tohoto směru (v letech 2012-2016 jsem byl asistentem lektorů psychoterapeutického výcviku Movisa 5. V současnosti jsem členem týmu lektorů  psychoterapeutického výcviku Movisa 7).
 • Od roku 2016 jsem členem spolku Inspirace (Institut pro transformační systemickou terapii podle Virginie Satirové).
 • Od roku 2018 jsem lektorem psychoterapeutického výcviku KNOSALE.
 • Od roku 2021 jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Pracoval jsem na pozici vychovatele v ústavu sociální péče a dětského domova. Dále jako učitel druhého stupně na speciální škole. V současnosti působím na pozici odborného asistenta na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde vyučuji sociální pedagogiku (rodina, problematika výchovy a převýchovy, sociálně rizikové faktory, etopedie, aspekty vybraných psychoterapeutických směrů, osobnostní přípravu apod.). Kromě toho provozuji soukromou poradenskou a terapeutickou praxi. V oboru sociální pedagogiky a psychoterapie také realizuji výzkumná šetření a odborně publikuji, účastním se konferencí, seminářů a workshopů u nás i v zahraničí.

Jako člověk se věnuji své rodině a mému největšímu koníčku – běhu.

Kontakt: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. tel.: 604 20 25 49 email: ondrej.sekera(zavináč)email.cz

Odborně se za mne může zaručit spolek INSPIRACE (viz www.satirova.cz)

Dbám na pravidelnou supervizi vlastní práce.

 

www.psychoterapie-sekera.cz