Terapie a poradenství v oblastech

Činnost, kterou vykonávám, nenahrazuje psychiatrickou, psychologickou, ani jinou medicínskou léčbu. Nejsem lékař, psycholog ani psychiatr. 

Má odbornost je mj. garantována mým členstvím v České asociaci pro psychoterapii (ČAP), nebo v Institutu pro transformační systemickou terapii podle Virginie Satirové (INSPIRACE).

  • rozvoje osobnosti a osobnostního růstu – při nejistotě či pochybnostech v sebe sama, pocitech duševní nebo tělesné nepohody, při emočních a psychosomatických obtížích nebo v případě vývojových krizí, v případě zájmu o sebepoznání a osobnostní růst;
  • rodiny, párových a rodinných vztahů – v případě partnerských či rodinných problémů (vztahy s partnery, rodiči či dospívajícími dětmi);
  • mezilidských vztahů (sociální interakce) – zejména při problémech v mezilidské komunikaci, problémech ve škole a na pracovišti;
  • řešení náročných životních situací – zejména zvládání zátěže a reakcí na stres;
  • školní úspěšnosti – v případě výchovných obtíží, nejasných prospěchových problémů a v případě pomoci se zvládáním specifických poruch učení a chování.
  • podpory při dosahování vlastních cílů (sportovních, studijních, životních apod.)

 


Kontakt: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. tel.: 604 20 25 49 

email: ondrej.sekera(zavináč)email.cz

Sezení s klienty probíhá v příjemných prostorech „Centra Sámovka“

Adresa: Sámová 714/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (poblíž zastávky tramvají „ÚMOb Jih“ nebo zastávky autobusů „Hotel Bělský les“)
GPS: 49.7909169N, 18.2492117E 

Je možno se domluvit také na jiném, pro Vás bezpečném místě.