Jak přispívat míru

Žít v míru je normální! Každý si zaslouží život v míru. Každý může udělat něco, abychom mohli žít v míru. 

Doporučené odkazy pro lidi, které aktuálně zasahuje situace na Ukrajině a ve světě:

www.czap.cz – o psychoterapii a seznam terapeutů

www.terapie.cz – seznam terapeutů

www.centrumlocika.cz – jak aktuálně mluvit s dětmi o válce

www.nasiukrajinci.cz – jak aktuálně pomoci (rozcestník pomoci)

www.opatruj.se – péče o duševní zdraví