Cenová nabídka

Individuální terapie, poradenství – 50 – 60 minut/600 Kč.

Párová terapie, poradenství – 60 – 75 minut/700 Kč.

Rodinná terapie – 70 – 80 minut/700 Kč.

Upřednostňuji přímou platbu na místě. Je možná také platba pomocí převodu (internetového bankovnictví), ovšem ta by měla proběhnout před započetím konzultace.

Schůzku lze zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. V opačném případě je potřeba uhradit částku spojenou s provozem a pronájmem kanceláře. Důvod je prostý – Vámi rezervovaný čas konzultace je vázaný na pronajímaný prostor, který musím uhradit.

V případě odvolání schůzky 12 hodin a méně před jejím domluveným konáním si účtuji celou částku, podle výše uvedeného ceníku. Důvodem je rezervace místa a času konzultace (viz bod výše), dále moje práce spojená s přípravou konkrétní schůzky.